Uw vraag direct beantwoorden : 030-7600700

Menu Hide

Opdracht direct aanmelden

Het IoT Forensic Lab is een initiatief van het lectoraat Digital Forensics van de Hogeschool Leiden.

Stellar ondersteunt het IoT Forensic Lab van de Hogeschool Leiden

Het IoT Forensic Lab is een initiatief van het lectoraat Digital Forensics van de Hogeschool Leiden. Het lectoraat heeft nauw contact met bedrijven, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en specialisten uit het werkveld (onder andere de afdeling Digitale Technologie van het NFI en Stellar® Data Recovery). Het Iab is gevestigd op de HSD Campus in Den Haag.

Stellar® ondersteunt het IoT Forensic Lab

Stellar® Data Recovery deelt haar geavanceerde kennis van chip-off data recovery technieken met studenten, docenten en professionals, onder andere door het geven van instructies en gastcolleges, en door het beschikbaar stellen van data recovery software en apparatuur.

The Hague Security Delta HSD, Stellar Data Recovery, Chip-Off technieken, IoT Forensic Lab

Stellar presenteert geavanceerde chip-off technieken aan studenten van de Hogeschool Leiden tijdens de banen- en stagemarkt op de HSD

De doelen van het IoT Forensic Lab:

  • Realiseren van een testlab met hardware en software faciliteiten
  • Toegepast onderzoek forensische en security aspecten van IoT
  • Na- en bijscholing professionals
  • Faciliteren van (tijdelijke) onderzoeksprojecten en stages
  • Praktijkgericht onderwijs studenten
  • Scouten van talent
Het scouten van IoT talent voor de toekomst op de campus van HSD Den Haag

Geavanveerde chip-off technologie gepresenteerd aan toekomstig talent.

Data recovery in het IoT Lab van de Hogeschool Leiden

De specialistische data recovery hoek van Stellar® in het Forensische Lab van de Hogeschool Leiden

Het IoT Forensic Lab is een inititatief van:

  • Lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van de Hogeschool Leiden
  • Centre of Expertise for Cyber Security van de Haagse Hogeschool
  • Afdeling Cyber Security & Resilience van TNO
Call Me