Uw vraag direct beantwoorden : 030-7600700

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Stellar Data Recovery en The Hague Security Delta (HSD)

The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de zogenaamde triple helix samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van cyber security, veiligheid, bescherming van infrastructuur en het forensische werkveld.

The Secure Gateway to Europe

HSD gaat partnerschappen aan en bouwt kennisbruggen met de belangrijkste global security clusters van de USA, Canada, Singapore en Zuid-Afrika. Daarnaast heeft HSD sterke banden met de belangrijke Europese veiligheids regio’s en Brussel, en maakt daarom van Nederland “the secure gateway to Europe”.

Samenwerking met Stellar Data Recovery

Data Recovery – Stellar Data Recovery werkt samen met The Hague Security Delta. Stellar brengt kennis in binnen de clusters forensische digitale technologie (digital technology) en cyber security. Binnen het cluster forensische digitale technologie levert Stellar kennis aan over hard drive data recoverySSD data recovery en  mobile phone data recovery.

IoT Forensic Lab – het IoT Forensic Lab is gevestigd op de campus van The Hague Security Delta (HSD). In het lab wordt digitaal forensisch onderzoek, met een focus op Internet of Things, uitgevoerd. Stellar ondersteunt het lab met specialistische kennis van chip-off data recovery technologie.

Andere partners

Andere partners van HSD zijn onder meer TNO, NFI, Ministerie van Defensie, TU Delft, Ministerie van veiligheid en justitie, Europol, NATO en Accenture.

Meer bedrijvigheid, meer banen en een veiligere wereld

Samen met HSD en haar partners werkt Stellar Data Recovery aan de gezamelijke doelstelling: meer bedrijvigheid, meer banen en een veiligere wereld.

Contact HSD
The Hague Security Delta
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN The Hague
The Netherlands

Contact Stellar
Stellar Data Recovery
Zonnebaan 39
3542 EB Utrecht
The Netherlands

Tel: +32 (0)2-808 9025
Fax: +32 (0)2-808 90 28
E-Mail: info.nl@stellar.be
Website: www.stellar.be

Call Me