Uw vraag direct beantwoorden : 030-7600700

Menu Hide

Opdracht direct aanmelden

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Stellar onderneemt maatschappelijk verantwoord en maakt daarom bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.

MVO Nederland

Stellar is lid van MVO Nederland. In samenwerking met UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt Stellar zich op Arbeidsparticipatie Jong gehandicapten (Wajong) en Job Carving.

Stellar en MVO Nederland

Stellar Data Recovery en MVO Nederland

Sponsoring

Stellar sponsort of helpt regelmatig kleine of grote (vrijwilligers) organisaties, scholen of goede doelen.

Stellar is Global Sponsor van AMREF Flying Doctors. In Afrika kunnen computergegevens niet zo gemakkelijk als in de westerse wereld worden opgeslagen in de cloud. Vaak is dat zelfs helemaal onmogelijk. Bovendien kan het in Afrika heel warm en vochtig zijn. Het risico op dataverlies is daarom in Afrika erg groot. Stellar Data Recovery heeft haar data recovery diensten belangeloos beschikbaar gesteld in geval van data calamiteiten voor AMREF Flying Doctors.

Amref flying doctors

Stages

Enthousiaste stagiaires zijn van harte welkom bij Stellar Data Recovery. Lees verder op de website van het ICT College ROC Midden Nederland. Maar ook marketing and sales stagiaires zijn van harte welkom bij Stellar.

ICT College ROC Midden Nederland en Stellar Data Recovery
Call Me