Home Hide

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Stellar onderneemt maatschappelijk verantwoord en maakt daarom bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.

MVO Nederland

Stellar Data Recovery en MVO NederlandStellar is lid van MVO Nederland. In samenwerking met UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt Stellar zich op Arbeidsparticipatie Jong gehandicapten (Wajong) en Job Carving.

Stellar en MVO Nederland

 

Sponsoring

Stellar sponsort of helpt regelmatig kleine of grote (vrijwilligers) organisaties, scholen of goede doelen.

Amref flying doctorsStellar is Global Sponsor van AMREF Flying Doctors. In Afrika kunnen computergegevens niet zo gemakkelijk als in de westerse wereld worden opgeslagen in de cloud. Vaak is dat zelfs helemaal onmogelijk. Bovendien kan het in Afrika heel warm en vochtig zijn. Het risico op dataverlies is daarom in Afrika erg groot. Stellar Data Recovery heeft haar data recovery diensten belangeloos beschikbaar gesteld in geval van data calamiteiten voor AMREF Flying Doctors.

Stages

ICT College ROC Midden Nederland en Stellar Data RecoveryEnthousiaste stagiaires zijn van harte welkom bij Stellar Data Recovery. Lees verder op de website van het ICT College ROC Midden Nederland. Maar ook marketing and sales stagiaires zijn van harte welkom bij Stellar.

Laboratorium Tour Video
Wij zijn er om u te helpen...