Uw vraag direct beantwoorden : 030-7600700

Menu Hide

Opdracht direct aanmelden

In een tijdperk waarin digitale gegevens een onschatbare waarde hebben, is het belangrijk om te begrijpen hoe Nederlandse inboedelverzekeringen omgaan met dekking voor data recovery. Hoewel veel mensen zich bewust zijn van de dekking voor fysieke schade aan bijvoorbeeld een harde schijf, is het minder bekend dat de kosten voor data recovery-werkzaamheden meestal niet worden vergoed. Gelukkig is er een oplossing. Bij Stellar begrijpen we het belang van data en kunnen we je helpen om de schade te minimaliseren.

Wat dekt een standaard inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering biedt doorgaans dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen in je huis, zoals elektronica, meubels en waardevolle spullen. Dit omvat ook dekking voor schade aan datadragers, zoals harde schijven, laptops en computers, die in je huis zijn opgeslagen. Als bijvoorbeeld je harde schijf beschadigd raakt als gevolg van een brand, inbraak, waterschade of andere gedekte gebeurtenissen, zal de verzekering over het algemeen de kosten vergoeden om de fysieke hardware te vervangen.

Wat wordt niet gedekt?

Waar de meeste inboedelverzekeringen tekortschieten, is in de dekking van data recovery. Data recovery verwijst naar de technische processen en werkzaamheden die nodig zijn om verloren of beschadigde gegevens te herstellen van beschadigde datadragers. Dit omvat het terughalen van belangrijke bestanden, foto's, video's, documenten en andere digitale inhoud van een defecte harde schijf of ander opslagmedium.

Helaas dekken de meeste inboedelverzekeringen doorgaans niet de kosten voor data recovery-werkzaamheden. Dit betekent dat als je harde schijf crasht en je belangrijke gegevens verliest, je vaak zelf moet opdraaien voor de kosten van het herstellen van die gegevens. Dit kan een aanzienlijke financiële last met zich meebrengen en kan zowel emotioneel als financieel stressvol zijn.

De oplossing: Facturatie voor vervangende waarde en data recovery

Hier komt Stellar in beeld. Wij begrijpen dat verloren gegevens onvervangbaar kunnen zijn, zowel vanuit emotioneel als zakelijk oogpunt. Daarom hebben we een oplossing ontwikkeld waarmee je de kosten voor data recovery kunt scheiden van de kosten voor het vervangen van de beschadigde datadrager.

Dit betekent dat als je een beroep doet op je inboedelverzekering voor schade aan je harde schijf, Stellar de factuur kan splitsen in twee afzonderlijke delen:

  • Vervangende waarde van de datadrager: Dit gedeelte van de factuur dekt de kosten voor het vervangen van de beschadigde harde schijf of een ander opslagapparaat. Deze kosten worden doorgaans gedekt door je inboedelverzekering.
  • Data recovery werkzaamheden: Dit gedeelte van de factuur omvat de kosten voor de technische werkzaamheden die Stellar uitvoert om je verloren gegevens te herstellen. Hoewel dit meestal niet wordt gedekt door je inboedelverzekering, kan je dit gedeelte van de factuur indienen om mogelijk gedeeltelijke vergoeding te verkrijgen.

Door deze scheiding kun je in ieder geval een deel van de schade vergoed krijgen, wat de financiële last van data recovery aanzienlijk kan verlichten.

Conclusie

Het is van essentieel belang om goed geïnformeerd te zijn over wat je inboedelverzekering wel en niet dekt, met name als het gaat om data recovery. Hoewel de meeste verzekeringen de kosten voor fysieke schade aan datadragers vergoeden, laten ze meestal de kosten voor data recovery-werkzaamheden buiten beschouwing. Stellar biedt een slimme oplossing door facturatie te splitsen, waardoor je een deel van de schadevergoeding kunt krijgen voor data recovery.

Het beschermen van je digitale gegevens is net zo belangrijk als het beschermen van je fysieke eigendommen. Zorg ervoor dat je goed begrijpt hoe je inboedelverzekering omgaat met deze kostbare informatie, en overweeg de voordelen van het inschakelen van experts zoals Stellar om verloren gegevens te herstellen.

100% van de mensen vond dit data recovery blog nuttig
Call Me