IT Asset Disposition, IT recycling en computer recycling

Een veelgebruikte term voor IT Asset Disposition is IT recycling of computer recycling. IT asset disposition is echter een veel breder begrip. Hieronder leest u waarom dat zo is en wat de Stellar-Envion combinatie voor uw organisatie kan betekenen.

Voor wie is IT Asset Disposition van belang

Asset manager, security officer of CISO, privacy officer, IT manager

Voor iedere organisatie geldt dat de IT apparatuur waarvan afscheid genomen moet worden een groot risico kan vormen. Dit geldt ook voor apparatuur dat teruggaat naar de leasemaatschappij. Iedere PC, laptop, losse harde schijf, server, tablet of smartphone bevat data en kan daarom tot ongewenste datalekken leiden. Ook kan deze apparatuur, die als e-waste gekwalificeerd is, mogelijk milieuschade veroorzaken.

Datalekken en milieuschade uitsluiten

Iedere organisatie wil de risico’s op reputatieschade uitsluiten door op een verantwoorde manier om te gaan met de IT apparatuur waarvan afscheid genomen moet worden. Maar ook wil de organisatie hergebruik mogelijk maken en een maximum aan restopbrengst realiseren.

IT Asset Disposition en Lease

Een goed uitgevoerd IT Asset Disposition plan kan ook bijdragen aan het reduceren van extra kosten aan de leasemaatschappij. Leasemaatschappijen rekenen extra kosten als apparatuur gerepareerd moet worden. Deze extra kosten zijn niet altijd meeberekend in het leasebudget van de onderneming.

EnvionStellar-Envion verzorgt een veilig en verantwoord ITAD-proces

De IT Asset Disposition diensten van Stellar-Envion helpt organisaties de belangrijke risico’s te minimaliseren en maximale restwaarde te realiseren door veilig en verantwoord het gehele of een gedeelte van het ITAD-proces over te nemen.

De belangrijkste componenten waaruit een ITAD proces is opgebouwd zijn:

Secure data destruction

Stellar-Envion draagt er zorg voor dat alle datadragers goed en veilig gewist worden conform internationale standaarden. Als de conditie van de datadrager het toelaat om veilig gewist te worden (de zogenaamde secure erase) dan wordt de datadrager gewist met geavanceerde data wipe software. In andere gevallen wordt de datadrager fysiek vernietigd in een Degausser of een shredder. Alle door Stellar-Envion gevolgde procedures zijn gebaseerd op NIST800-88 richtlijnen. Na de vernietiging van de data kan ook met de meest geavanceerde forensische technieken de data niet meer worden teruggehaald. De wisresultaten worden door Stellar-Envion gecontroleerd. De controle kan al naar gelang de security eisen van uw organisatie voor iedere datadrager uitgevoerd worden of batchgewijs. Stellar treedt daarnaast ook op als derde partij om wisresultaten onafhankelijk te verifiëren. Voor iedere datadrager wordt een zeer gedetailleerd wisrapport en certificaat beschikbaar gesteld voor de interne administratie van uw organisatie. Deze rapportage kan ook in een database worden aangeleverd.

Veilige logistiek en transport

Ook als de IT apparatuur met de datadragers de onderneming verlaten blijft uw organisatie verantwoordelijk. Envion volgt stricte richtlijnen voor het verpakken, verzamelen en vervoeren van de IT assets en minimaliseert daarmee uw chain of custody risico.

Refurbishment, Remarketing, Re-use, Redeployment, Responsible Recycling

Afhankelijk van de wensen van uw organisatie verzorgt Envion alle “Re” – activiteiten voor of samen met u; Envion maakt hiertoe gebruik van de diensten van haar zusterbedrijven CSN in Den Bosch en Re-Shelve in Heteren. Van refurbishment tot recycling en alles wat daar tussen zit. Met een totaal oppervlak van meer dan 10.000 vierkante meter verwerkingsruimte, jarenlange ervaring met refurbishing, repair, warranties en claims handling verzekert Envion een maximale rest opbrengst op uw IT apparatuur.

Rapportages

Envion verzorgt gedetailleerde real time- en eindrapportages van alle IT assets inclusief video monitoring van verwerkingsprocessen.

Garantiereparaties en gewone reparaties

Envion kan reparaties uitvoeren en de apparaten van originele onderdelen voorzien. Bij het terugbrengen van apparatuur naar de leasemaatschappij kan Envion behalve voor datacleaning ook zorgen voor het uitvoeren van kleine reparaties zodat de leasemaatschappij u geen additionele kosten in rekening hoeft te brengen voor defecte apparatuur.

Software imaging

Envion is geautoriseerd voor het refurbishen van de datadrager en kan, indien gewenst, na het uitvoeren van een gecertificeerde datawipe deze datadrager weer voorzien van nieuwe software.

 

IT Asset Disposition is maatwerk. Meer weten? Neem contact op via 030-7600701, info@stellar.nl

kantoorlocaties

Stellar Office Netherlands

Stellar Data Recovery
Zonnebaan 39
3542 EB Utrecht
Nederland

Tel: +31 (0)30 - 7600 700
Fax: +31 (0)30 - 7600 709
E-Mail:
Website: www.stellar.nl

Stellar Data Recovery office Belgium

Stellar Data Recovery
Rue des Colonies 11
1000 Brussel
België

Tel: +32 (0)2-808 9025
Fax: +32 (0)2-808 90 28
E-Mail:
Website: www.stellar.be

Wij zijn er om u te helpen...